sổ tay nhiệt luyện tập 2, sách nhiệt luyện, sổ tay cơ khí, sách cơ khí, sách kỹ thuật, sách co file mềm,sổ tay nhiệt luyện tập 2, sách nhiệt luyện, sổ tay cơ khí, sách cơ khí, sách kỹ thuật, sách co file mềm, [giaban]140,000 đồng[/giaban][giacu]140,000[/giacu]
[motangan]

 • Tác giả
  Nguyễn Chung Cảng
 • Nhà Xuất bản
  Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật
 • Phát hành
  2007
 • Số trang
  559 Trang
 • [/motangan]
  [chitiet]Đang cập nhật ...
  [/chitiet]

  sô tay nhiệt luyện tập 1, sách cơ khí, sách có file mềm, sách kỹ thuật, sách kỹ thuật hay, sách khoa học vật liệu, sô tay nhiệt luyện tập 1, sách cơ khí, sách có file mềm, sách kỹ thuật, sách kỹ thuật hay, sách khoa học vật liệu, [giaban]110,000 đồng[/giaban][giacu]120,000[/giacu]
  [motangan]

 • Tác giả
  Nguyễn Chung Cảng
 • Nhà Xuất bản
  Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật
 • Phát hành
  2006
 • Số trang
  396 Trang
 • [/motangan]
  [chitiet]Đang cập nhật ...
  [/chitiet]

  sổ tay công nghệ chế tạo máy, sách kỹ thuật cơ khí, sách gmek, thư viện sách cơ khí, thư viện sách gmek [giaban]97,000 đồng[/giaban][giacu]97,000[/giacu]
  [motangan]

 • Tác giả
  GS.TS Nguyễn Đắc Lộc
 • Nhà Xuất bản
  Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật
 • Phát hành
  2006
 • Số trang
  373 Trang
 • [/motangan]
  [chitiet]

  Thư Viện sách GMEK giới thiệu cuốn sách Sổ tay công nghệ chế tạo máy tâp 3

       Cơ khí chế tạo đang ngày một phát triển và mở rộng, Các kỹ sư cơ khí chế tạo tham gia việc vận hành toàn bộ quy trình chế tạo ra các sản phẩm (cơ khí), đồng thời tối ưu hóa quá trình sản xuất đảm bảo tính hiệu quả, tính kinh tế nhất có thể. 

       Để làm tốt công việc này đòi hỏi các kỹ sư phải am hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau, am hiểu tường tận về các vấn đề về kỹ thuật cơ khí như máy, dao, đồ gá, thông số dao cắt, chế độ cắt... và một vấn đề nữa đối với các kỹ sư công nghệ chế tạo máy là phải luôn luôn tìm tòi, học hỏi vì công nghệ luôn luôn thay đổi, và không giống nhau đối với từng loại sản phẩm cơ khí.

  Nhằm giúp các các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật có thêm những tài liệu tra cứu trong quá trình công tác, học tập nghiên cứu bộ sách sổ tay công nghệ chế tạo máy được biên soạn.       
       Bộ sách Sổ tay công nghệ chế tạo máy được dùng làm tài liệu tra cứu học tập khi làm đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp của học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh các nghành cơ khí chế tạo máy, đồng thời cuốn sách là tài liệu phục vụ sản xuất trong các nhà máy cơ khí, trong các phân xưởng cơ điện sửa chữa ở các công ty sản xuất mặt hàng khác.


  sổ tay công nghệ chế tạo máy, sách kỹ thuật cơ khí, sách gmek, thư viện sách cơ khí, thư viện sách gmek

  Nội dung chi tiết Cuốn sách Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 3


  Chương 9: Máy gia công kim loại
  Chương 10: Công nghệ lắp ráp các sản phẩm cơ khí
  Chương 11: Kiểm tra đo lường
  Chương 12:Tính toán kinh tế cho các phương án công nghệ

  Các tài liêu liên quan đến Công nghệ Chế tạo máy


  Cẩm nang kỹ thuật cơ khí - Tác giả: Nguyễn Văn Huyền

  Sổ tay thiết kế cơ khí tập 1,2,3 - PGS.TS Hà Văn Vui

  Sổ tay Kỹ sư công nghệ chế tạo máy- GS.TS Trần Văn Địch

  Sổ tay Thép thế giới - GS.TS Trần Văn Địch
  [/chitiet]

  sổ tay công nghệ chế tạo máy, sổ tay cơ khí, cơ khí chế tạo máy, gia công cơ khí, sổ tay công nghệ chế tạo máy pdf [giaban]115,000 đồng[/giaban][giacu]115,000[/giacu]
  [motangan]

 • Tác giả
  Chủ Biên: GS.TS Nguyễn Đắc Lộc
 • Nhà Xuất bản
  Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật
 • Phát hành
  2005
 • Số trang
  584 Trang
 • [/motangan]
  [chitiet]

  Thư viện sách GMEK giới thiệu Bộ sách Sổ tay công nghệ chế tạo máy - Tác giả:GS.TS Nguyễn Đắc Lộc,PGS.TS Lê Văn Tiến, PGS.TS Ninh Đức Tốn, PGS. TS Trần Xuân Việt.


       Ngành cơ khí chế tạo là nghành then chốt quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đây là nghành sản xuất ra các công cụ, trang thiết bị cho mọi nghành kinh tế quốc dân.

       Để phục vụ cho việc phát triển ngành cơ khí hiện nay Chúng ta cần đẩy mạnh đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, mặt khác cần tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc và đặc biệt là các tài liệu tra cứu tham khảo khi còn học ở trường cũng như trong khi công tác tại các xí nghiệp nhà máy.

       Nhằm giúp các cán bộ kỹ thuật, các học viên sinh viên có tài liệu tra cứu trong quá trình học tập và nghiên cứu bộ sách Sổ tay công nghệ chế tạo máy đã được biên soạn gồm 03 tập.

  Sổ tay cơ khí chế tạo, Cơ khí chế tạo máy, sổ tay cơ khí chế tạo máy pdf


  Nội dung cơ bản của cuốn sách sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 2


  Chương 5: Chế Độ cắt
  Chương 6: Gia công các bề mặt bằng biến dạng dẻo
  Chương 7: Gia công các chi tiết cơ khí trên máy NC, CNC Và Sử dụng rô bốt công nghiệp trong hệ thống gia công linh hoạt
  Chương 8: Đồ gá trên máy công cụ

      Bộ sách Sổ tay công nghệ chế tạo máy được dùng làm tài liệu tra cứu học tập khi làm đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp của học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh các nghành cơ khí chế tạo máy, đồng thời cuốn sách là tài liệu phục vụ sản xuất trong các nhà máy cơ khí, trong các phân xưởng cơ điện sửa chữa ở các công ty sản xuất mặt hàng khác.

  sổ tay công nghệ chế tạo máy, sổ tay cơ khí, cơ khí chế tạo máy, gia công cơ khí, sổ tay công nghệ chế tạo máy pdf

  Một số tài liệu liên quan đến Cuốn sổ tay công nghệ chế tạo máy


  Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 1, sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 3 - GS.TS Nguyễn Đắc Lộc 

  Cẩm nang kỹ thuật cơ khi - Tác Giả: Nguyễn Văn Huyền

  Sổ tay thiết kế cơ khí tập 1,2,3 - Chủ Biên: PGS.TS Hà Văn Vui

  Sổ tay thép thế giới - GS.TS Trần Văn Địch

  Sổ tay Kỹ sư công nghệ chế tạo máy - GS.TS Trần Văn Địch [/chitiet]

  sổ tay công nghệ chế tạo máy, công nghệ chế tạo máy, sổ tay công nghệ chế tạo máy pdf, gia công cơ khí, gia công cơ khí, cơ khí chế tạo máy [giaban]160,000 đồng[/giaban][giacu]170,000[/giacu]
  [motangan]

 • Tác giả
  GS.TS Nguyễn Đắc Lộc
 • Nhà Xuất bản
  Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật
 • Phát hành
  2007
 • Số trang
  473 Trang
 • [/motangan]
  [chitiet]

  Thư Viện sách gmek giới thiệu cuốn sách Sổ tay Công nghệ chế tạo máy, tập thể Tác giả GS. TS Nguyễn Đắc Lộc ...


       Ngành cơ khí chế tạo là nghành then chốt quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đây là nghành sản xuất ra các công cụ, trang thiết bị cho mọi nghành kinh tế quốc dân.

     Để phục vụ cho việc phát triển ngành cơ khí hiện nay Chúng ta cần đẩy mạnh đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, mặt khác cần tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc và đặc biệt là các tài liệu tra cứu tham khảo khi còn học ở trường cũng như trong khi công tác tại các xí nghiệp nhà máy.

       Nhằm giúp các cán bộ kỹ thuật, các học viên sinh viên có tài liệu tra cứu trong quá trình học tập và nghiên cứu bộ sách Sổ tay công nghệ chế tạo máy đã được biên soạn gồm 03 tập.
   sổ tay công nghệ chế tạo máy, cơ khí chế tạo

  Nội dung chi tiết Cuốn sách Công nghệ chế tạo máy tập 1


  Chương 1: Thiết kế quy trình công nghệ và các nguyên công trong chế tạo máy.
  Chương 2: Dung sai lắp ghép
  Chương 3: Chọn phôi và xác định lượng dư gia công
  Chương 4: Dụng cụ cắt

  sổ tay công nghệ chế tạo máy, công nghệ chế tạo máy, sổ tay công nghệ chế tạo máy pdf, gia công cơ khí, gia công cơ khí, cơ khí chế tạo máy      


       Bộ sách Sổ tay công nghệ chế tạo máy được dùng làm tài liệu tra cứu học tập khi làm đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp của học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh các nghành cơ khí chế tạo máy, đồng thời cuốn sách là tài liệu phục vụ sản xuất trong các nhà máy cơ khí, trong các phân xưởng cơ điện sửa chữa ở các công ty sản xuất mặt hàng khác.

  Các tài liệu liên quan đến sổ tay công nghệ chế tạo máy


  Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 1,2,3 - tác giả GS. TS Nguyễn Đắc Lộc ...

  Cẩm nang kỹ thuật cơ khí - Tác giả Nguyễn Văn Huyền

  Sổ tay thiết kế cơ khí tập 1,2,3- Tác giả PGS Hà Văn Vui ...

  Sổ tay kỹ sư công nghệ chế tạo máy - GS. TS Trần Văn Địch 

  Sổ tay thép thế giới - GS. TS Trần Văn Địch[/chitiet]

   sổ tay thép thế giới, cơ khí gmek, thư viện sách trực tuyến, thư viện sách gmek, gmek, sách kỹ thuật, sách cơ khí [giaban] 0,00 đồng[/giaban][giacu]290,000[/giacu]
  [motangan]

 • Tác giả
  GS.TS Trần Văn Địch, PGS.TS Ngô Trí Phúc
 • Nhà Xuất bản
  Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật
 • Phát hành
  2003
 • Số trang
  1944 Trang
 • [/motangan]
  [chitiet]

  Thư viện sách gmek giới thiệu cuốn sách Sổ tay thép thế giới


       Cuốn sách sổ tay thép thế giới của tác giả Trần Văn Địch, Ngô Trí Phúc là một trong những cuốn sổ tay quý đối với các cán bộ kỹ thuật. Cuốn sách có nội dung rất đồ sộ với khoảng gần 2000 trang sách, giới thiệu đầy đủ về quy cách các loại vật liệu Gang, thép của 9 quốc gia sản xuất gang thép hàng đầu thế giới như: Nga, Trung quốc, Iso, Nhật Bản, Đức, Thủy Điển, Anh, Mỹ, Việt Nam.
       Cuốn sách giới thiệu rất cụ thể và khoa học về phương pháp biểu thị mác thép, các loại mác thép, thành phần hóa học của từng mác thép,cơ tính, Công nghệ nhiệt luyện của tất cả các mác gang, thép thông dụng hiện nay.


   sổ tay thép thế giới,sổ tay thép thế giới pdf, sổ tay thép thế giới trần văn địch, sách kỹ thuật cơ khí


  Sổ tay thép thế giới tái bản 2006.

  Nội dung cơ bản của cuốn sách Sổ tay thép thế giới


       Cuốn sách Sổ tay thép thế giới được chia làm 09 chương
       Chương 1:Phương pháp biểu thị gang thép của các nước.
       Chương 2:Thép dùng cho kết cấu và xây dựng
       Chương 3:Thép không gỉ, thép bền nhiệt, Thép hợp kim nhiệt độ cao.
       Chương 4: Thép công cụ và hợp kim cứng.
       Chương 5: Thép đúc của các nước. Chương 6: Gang đúc.
       Chương 7: Vật liệu que hàn gang thép của các nước
       Chương 8:Thép và gang hàn quốc.
       Chương 9: Thép và gang Đài loan.

  Tình hình cuốn sách Sổ tay thép thế giới hiện nay


       Cuốn sách Sổ tay thép thế giới được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2003 và được tái bản lần 1 vào năm 2006 và hiện nay cuốn sách này gần như không còn phiên bản sách in trên thị trường sách. Nhằm giúp bạn đọc có tài liệu để tra cứu tạm thời chúng tôi đã chia sẻ file mềm cuốn sách Sổ tay thép thế giới. pdf các bạn có thể download cuốn sách tại phần tải về ở trên, Đồng thời chúng tôi cũng đang liên hệ với nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, và  tác giả để tái bản cuốn sách, vậy bạn nào có nhu cầu vui lòng gửi thông tin vào địa chỉ mail của Chúng tôi, nếu có thông tin mới nào cho lần xuất bản tiếp theo Chúng tôi sẽ thông báo sớm cho các bạn. Email: thuviensachgmek@gmail.com [/chitiet]

   sô tay thiết kế cơ khí tập 3, sách kỹ thuật giá rẻ, sách cơ khí [giaban]160,000 đồng[/giaban][giacu]170,000[/giacu]
  [motangan]

 • Tác giả
  PGS. Hà Văn Vui
 • Nhà Xuất bản
  Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật
 • Phát hành
  2006
 • Số trang
  653 Trang
 • [/motangan]
  [chitiet]Đang cập nhật ...
  [/chitiet]  SỔ TAY HÀN
  Tác giả: PGS.TS HOÀNG TÙNG
  NXB: NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC KỸ THUẬT
  Năm XB Năn 2010
  Số trang 828 Trang
  Giá bán file mềm 83.000đ


  Nếu các bạn có nhu cầu đặt mua sách, hoặc để đọc bản đầy đủ xin liên hệ với chúng tôi. chung tôi có thể gửi mail cho các bạn file mềm hoặc nếu bạn có nhu cầu bản cứng chung tôi sẽ giao bản cứng tận tay cho các bạn. Liên hệ Tại Đây

  sổ tay kỹ sư công nghệ chế tạo máy, sách kỹ thuật, sách cơ khí, sách gmek, thư viện sách gmek [giaban]160,000 đồng[/giaban][giacu]170,000[/giacu]
  [motangan]

 • Tác giả
  GS.TS Trần Văn Địch
 • Nhà Xuất bản
  Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật
 • Phát hành
  2008
 • Số trang
  521 Trang
 • [/motangan]
  [chitiet]Đang cập nhật ...
  [/chitiet]

   Sô tay thiết kế cơ khí,sổ tay thiết kế cơ khí pdf, so tay cong nghe che tao may,cong nghe che tao may, sách kỹ thuật, sách kỹ thuật giá rẻ [giaban]160,000 đồng[/giaban][giacu]170,000[/giacu]
  [motangan]

 • Tác giả
  PGS. Hà Văn Vui
 • Nhà Xuất bản
  Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật
 • Phát hành
  2006
 • Số trang
  734 Trang
 • [/motangan]
  [chitiet]

  Thư viện sách GMEK giới thiệu cuốn sách: Sô tay thiết kế cơ khí


  Cùng với sự phát triển của nghành cơ khí chế tạo máy năm 1980 Bộ sách Sổ tay thiết kế cơ khí gồm 05 tập do các cán bộ của viện nghiên cứu cơ khí Bộ công nghiệp biên soạn, đã được nhà xuất bản khoa học kỹ thuật lần lượt ấn hành.  Bộ sổ tay là tài liệu tham khảo quý giá cho các  kỹ sư và cán bộ kỹ thuật trong nghành cơ khí. Tuy nhiên sau hơn hai trục năm tồn tại, nhiều nội dung cuốn sách cần được đổi mới và cập nhật thêm.  Sự ra đời của cuốn Sổ tay thiêt kế cơ khí lần này-2004 nhằm đáp ứng nhu cầu trên. 
  sổ tay thiết kế cơ khí, công nghệ chế tạo máy, sổ tay công nghệ chế tạo máy, sổ tay thiết kế cơ khí pdf

  Sổ tay thiết kế cơ khí tập 1 bao gồm các nội dung về kỹ thuật chung, thiết kế có sự trợ giúp của máy tính , vật liệu chế tạo máy, dung sai lắp ghép, nhám bề mặt, các yếu tố của kết cấu máy và thiết bị, tính công nghệ của kết cấu,  các chi tiết kẹp chặt, các chi tiết và bộ phận tiêu chuẩn, và phủ kim loại.

  Nội dung chi tiết của cuốn sổ tay thiết kế cơ khí tập 1.


  Chương 1: Các Vấn đề chung của kỹ thuật và thiết kế cơ khí có sự trợ giúp của máy tính.
  Chương 2: Vật liệu chế tạo máy
  Chương 3: Dung sai lắp ghép
  Chương 4: Nhám bề mặt
  Chương 5: Các yêu tố của kết cấu
  Chương 6: Tính công nghệ của kế cấu
  Chương 7: Chi tiết kẹp chặt
  Chương 8: Các chi tiết và bộ phận tiêu chuẩn
  Chương 9: Phủ bề mặt kim loại

  Cuốn sách Sổ tay thiết kế cơ khí là tài liệu tra cứu hữu ích cho các kỹ sư và các cán bộ kỹ thuật cơ khí chế tạo máy, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo cho các thầy cô giáo, các sinh viên nghành cơ khí chế tạo máy hoặc các nghánh liên quan đến cơ khí trong các trường đại học đạo tạo khối nghành kỹ thuật trong cả nước.   Sô tay thiết kế cơ khí,sổ tay thiết kế cơ khí pdf, so tay cong nghe che tao may,cong nghe che tao may, sách kỹ thuật, sách kỹ thuật giá rẻ

  Một số cuốn sổ tay liên quan đến thiết kế cơ khi


  Cẩm nang kỹ thuật cơ khí - Nguyễn Văn Huyền
  Sổ tay 1269 cơ cấu máy và dụng cụ chọn lọc - Nguyễn Văn Huyền ( Cuốn sách về các loại cơ cấu máy đầu tiên bằng tiếng việt)
  Sổ tay thép thế giới - GS. TS Trần Văn Địch
  Sổ tay công nghệ chế tạo máy, tập 1, tập 2, tập 3 - GS,TS Nguyễn Đắc Lộc
  [/chitiet]

   sổ tay thiết kế cơ khí tập 2, sách cơ khí. sách kỹ thuật, thư viện sách gmek, gmek, cơ khí gmek, sach ky thuat, thu vien truc tuyen [giaban]160,000 đồng[/giaban][giacu]170,000[/giacu]
  [motangan]

 • Tác giả
  PGS Hà Văn Vui - TS Nguyễn Chỉ Sáng
 • Nhà Xuất bản
  Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật
 • Phát hành
  2004
 • Số trang
  600 Trang
 • [/motangan]
  [chitiet]Đang cập nhật ...
  [/chitiet]

  S
  THƯ VIỆN GMEK

  Đ/C: Đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

  Tel: 0916 72 69 59

  HOTLINE 1

  0916 72 6959

  EMAIL

  Thuviensachgmek@gmail.com

  Đăng ký nhận newsletter

  © 2015 - Bản quyền của GMEK

  Sửa chữa máy thổi khí | Bảo dưỡng máy thổi khí