sổ tay xây dựng cầu, sách xây dựng [giaban]252,000 đồng[/giaban][giacu]252,000[/giacu]
[motangan]

 • Tác giả
  Phạm Huy Chính
 • Nhà Xuất bản
  Nhà xuất bản xây dựng
 • Phát hành
  đang cập nhật ...
 • Số trang
  đang cập nhật ...
 • [/motangan]
  [chitiet]Đang cập nhật ...
  [/chitiet]

  cẩm nang kết cấu xây dựng, sách xây dựng [giaban]90,000 đồng[/giaban][giacu]90,000[/giacu]
  [motangan]

 • Tác giả
  Bùi Đức Tiến
 • Nhà Xuất bản
  Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật
 • Phát hành
  2013
 • Số trang
  đang cập nhật ...
 • [/motangan]
  [chitiet]Đang cập nhật ...
  [/chitiet]

  50 mẫu nhà ở xã hội [giaban]265,000 đồng[/giaban][giacu]265,000[/giacu]
  [motangan]

 • Tác giả
  Phạm Đình Tuyển
 • Nhà Xuất bản
  Nhà xuất bản xây dựng
 • Phát hành
  2014
 • Số trang
  214 Trang
 • [/motangan]
  [chitiet]Đang cập nhật ...
  [/chitiet]

  Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng của việt nam, tiêu chuân xây dựng, sách xây dựng, nxbxd, thư viện sách gmek, công ty cô phần gmek [giaban]160,000 đồng[/giaban][giacu]170,000[/giacu]
  [motangan]

 • Tác giả
  Bộ xây dựng
 • Nhà Xuất bản
  Nhà xuất bản xây dựng
 • Phát hành
  đang cập nhật ...
 • Số trang
  đang cập nhật ...
 • [/motangan]
  [chitiet]Đang cập nhật ...
  [/chitiet]

   sổ tay xử lý nước, sách gmek sổ tay xử lý nước, sách gmek [giaban]260,000 đồng[/giaban][giacu]270,000[/giacu]
  [motangan]

 • Tác giả
  TT đào tạo ngành nước và MT
 • Nhà Xuất bản
  Nhà xuất bản xây dựng
 • Phát hành
  2011
 • Số trang
  đang cập nhật ...
 • [/motangan]
  [chitiet]Đang cập nhật ...
  [/chitiet]

   sổ tay tính toán thủy lực, sách gmek, sách thủy lực sổ tay tính toán thủy lực, sách gmek, sách thủy lực [giaban]195,000 đồng[/giaban][giacu]195,000[/giacu]
  [motangan]

 • Tác giả
  Dịch Nguyễn Tài, Lưu Công Đào
 • Nhà Xuất bản
  Nhà xuất bản xây dựng
 • Phát hành
  2012
 • Số trang
  719 Trang
 • [/motangan]
  [chitiet]Đang cập nhật ...
  [/chitiet]

  sổ tay địa chất thủy văn, sách xây dựng, sách gmek, sách kỹ thuật sổ tay địa chất thủy văn, sách xây dựng, sách gmek, sách kỹ thuật [giaban]250,000 đồng[/giaban][giacu]250,000[/giacu]
  [motangan] • Tác giả
  Nguyễn Uyên - Trịnh Minh Thụ
 • Nhà Xuất bản
  Nhà xuất bản Xây dựng
 • Phát hành
  2012
 • Số trang
 • [/motangan]
  [chitiet]Đang cập nhật ...
  [/chitiet]

   sổ tay địa chất công trình, sách địa chất, sách xây dựng,sách gmek [giaban]80,000 đồng[/giaban][giacu]80,000[/giacu]
  [motangan]

 • Tác giả
  Nguyễn Uyên
 • Nhà Xuất bản
  Nhà xuất bản xây dựng
 • Phát hành
  2009
 • Số trang
 • [/motangan]
  [chitiet]Đang cập nhật ...
  [/chitiet]

  cơ sở địa chất cơ học đất và nền mòng công trình, cơ học đất, cơ sở địa chất, sách xây dựng [giaban]210,000 đồng[/giaban][giacu]210,000[/giacu]
  [motangan]

 • Tác giả
  Nguyễn Uyên
 • Nhà Xuất bản
  Nhà xuất bản xây dựng
 • Phát hành
  2012
 • Số trang
 • [/motangan]
  [chitiet]Đang cập nhật ...
  [/chitiet]

   cẩm nang dùng cho kỹ sư địa kỹ thuật, sách xây dựng [giaban]160,000 đồng[/giaban][giacu]160,000[/giacu]
  [motangan]

 • Tác giả
  Trần Văn Việt
 • Nhà Xuất bản
  Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật
 • Phát hành
  2010
 • Số trang
 • [/motangan]
  [chitiet]Đang cập nhật ...
  [/chitiet]

   sổ tay công trình sư thi công, sách xây dựng, sách gmek [giaban]345,000 đồng[/giaban][giacu]345,000[/giacu]
  [motangan]


 • Tác giả
  Giang Chính Vinh
 • Nhà Xuất bản
  Nhà xuất bản xây dựng
 • Phát hành
  2015 ( Mới nhất)
 • Số trang
 • [/motangan]
  [chitiet]Đang cập nhật ...
  [/chitiet]

  sổ tay công trình sư kết cấu, sác gmek, sách xây dựng [giaban]339,000 đồng[/giaban][giacu]339,000[/giacu]
  [motangan]

 • Tác giả
  Lê Mục Đích
 • Nhà Xuất bản
  Nhà xuất bản xây dựng
 • Phát hành
  2014
 • Số trang
 • [/motangan]
  [chitiet]Đang cập nhật ...
  [/chitiet]

   sách cẩm nang địa chất, địa chất [giaban]98,000 đồng[/giaban][giacu]98,000[/giacu]
  [motangan]

 • Tác giả
  Đặng Xuân Phong
 • Nhà Xuất bản
  Nhà xuất bản xây dựng
 • Phát hành
  2012
 • Số trang
 • [/motangan]
  [chitiet]Đang cập nhật ...
  [/chitiet]

  THƯ VIỆN GMEK

  Đ/C: Đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

  Tel: 0916 72 69 59

  HOTLINE 1

  0916 72 6959

  EMAIL

  Thuviensachgmek@gmail.com

  Đăng ký nhận newsletter

  © 2015 - Bản quyền của GMEK

  Sửa chữa máy thổi khí | Bảo dưỡng máy thổi khí