tập bản vẽ cơ sở thiết kế máy, sách cơ khí, sách kỹ thuật, sách gmek tập bản vẽ cơ sở thiết kế máy, sách cơ khí, sách kỹ thuật, sách gmek [giaban]1,000 đồng[/giaban][giacu]1,000[/giacu]
[motangan]

 • Tác giả
  Детали Машин Атлас Конструкций - 1992 Д.Н.Решетов - Часть 1
 • Nhà Xuất bản
  Đang cập nhật ...
 • Phát hành
  1992
 • Số trang
  Đang cập nhật ...
 • [/motangan]
  [chitiet]Đang cập nhật ...
  [/chitiet]

  sách nga, Tập bản vẽ cơ sở thiết kế máy [giaban]1,000 đồng[/giaban][giacu]1,000[/giacu]
  [motangan]

 • Tác giả
  Д.Н.Решетов
 • Nhà Xuất bản
  Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật
 • Phát hành
  1992
 • Số trang
  293 Trang
 • [/motangan]
  [chitiet]Đang cập nhật ...
  [/chitiet]

   sách tiếng nga, sổ tay thiết kế cơ khí tập 2 [giaban]1,000 đồng[/giaban][giacu]1,000[/giacu]
  [motangan]

 • Tác giả
  BNAHYPbEB
 • Nhà Xuất bản
  MAIIINHOCTPOEHNE
 • Phát hành
  2001
 • Số trang
  902 Trang
 • [/motangan]
  [chitiet]Đang cập nhật ...
  [/chitiet]

   sách nga, sô tay thiết kế cơ khí, thư viện sách gmek [giaban]160,000 đồng[/giaban][giacu]170,000[/giacu]
  [motangan]

 • Tác giả
  TBNAHYPbEB
 • Nhà Xuất bản
  MAXCOVA
 • Phát hành
  2001
 • Số trang
  860 Trang
 • [/motangan]
  [chitiet]Đang cập nhật ...
  [/chitiet]

   sách tiếng nga, sô tay thiết kế cơ khí tập 1 sách nga [giaban]1,000 đồng[/giaban][giacu]1,000[/giacu]
  [motangan]

 • Tác giả
  BNAHYPbEB
 • Nhà Xuất bản
  MAXCOVA
 • Phát hành
  2001
 • Số trang
  929 Trang
 • [/motangan]
  [chitiet]Đang cập nhật ...
  [/chitiet]

  THƯ VIỆN GMEK

  Đ/C: Đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

  Tel: 0916 72 69 59

  HOTLINE 1

  0916 72 6959

  EMAIL

  Thuviensachgmek@gmail.com

  Đăng ký nhận newsletter

  © 2015 - Bản quyền của GMEK

  Sửa chữa máy thổi khí | Bảo dưỡng máy thổi khí