[tintuc]


     Để tiện bảo quản và lưu trữ các bản vẽ phải được lập trên những khổ giấy kích thước được tiêu chuẩn hóa.

     Khổ giấy được xác định bằng các kích thước mép ngoài của bản vẽ (vẽ bằng nét liền mảnh)

Khổ giấy a4, kích thước khổ giấy a4,khổ giấy a1, kích thước khổ a1, khổ giấy a0, kích thước giấy a3 , giấy a4, khổ giấy, kích thước a2,  kích thước giấy a1,  khổ giấy a2,

Những khổ giấy chính bao gồm:


     khổ giấy A0, khổ giấy A1, khổ giấy A2, khổ giấy A3, khổ giấy A4. Khổ giấy A0 có kích thước 1189 x 841 mm, có diện tích bằng 1 m2. Các khổ giấy còn lại được chia ra từ khổ giấy A0 .


Khổ giấy a4, kích thước khổ giấy a4,khổ giấy a1, kích thước khổ a1, khổ giấy a0, kích thước giấy a3 , giấy a4, khổ giấy, kích thước a2,  kích thước giấy a1,  khổ giấy a2,

     Kí hiệu và kích thước của các khổ giấy chính theo bảng dưới đây
Khổ giấy a4, kích thước khổ giấy a4,khổ giấy a1, kích thước khổ a1, khổ giấy a0, kích thước giấy a3 , giấy a4, khổ giấy, kích thước a2,  kích thước giấy a1,  khổ giấy a2,

Kích thước khổ giấy A4


     Trong bản vẽ kỹ thuật tùy vào hình dạng kích thước của chi tiết mà ta chọn khổ giấy sao cho phù hợp. Trong các khổ giấy chính thì  Khổ giấy A4khổ giấy được dùng phổ biến hơn cả.kích thước khổ giấy a4, khổ giấy a4
Kích thước cách bố trí bản vẽ  trên Khổ giấy A4
     Đường liền mảnh là đường bao khổ giấy, đường nét liền đậm là khung bản vẽ, khung này cách mép tờ giấy một khoảng bằng 5mm. Cạnh trái của khung cách mép trái tờ giấy một khoảng bằng 20 mm để đóng quyển.


Kích thước khổ giấy A3


Hai khổ giấy A3khổ giấy A4 là hai khổ giấy được dùng phổ biến nhất trong vẽ kỹ thuật cơ khí.Kích thước Khổ giấy A3  là 420 x 297 mm. Cụ thể như hình dưới.


Kích thước khổ giấy a3, Khổ giấy a3
Kích thước và cách bố trí bản vẽ trên khổ giấy A3

Kích thước các khổ giấy phụ trong vẽ kỹ thuật.     Trong vẽ kỹ thuật ngoài các khổ giấy chính là khổ giấy A0, Khổ giấy A1,Khổ giấy A2, Khổ giấy A3, Khổ giấy A4. Cũng cho phép dùng các khổ giấy phụ(không khuyến khích). Kích thước cạnh cuả khổ giấy phụ là bội số của số của kích thước cạnh của khổ giấy A4( khổ giấy 11) như chỉ dẫn ở hình dưới.
Khổ giấy a4, kích thước khổ giấy a4,khổ giấy a1, kích thước khổ a1, khổ giấy a0, kích thước giấy a3 , giấy a4, khổ giấy, kích thước a2,  kích thước giấy a1,  khổ giấy a2,

[/tintuc]

0 nhận xét:

THƯ VIỆN GMEK

Đ/C: Đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Tel: 0916 72 69 59

HOTLINE 1

0916 72 6959

EMAIL

Thuviensachgmek@gmail.com

Đăng ký nhận newsletter

© 2015 - Bản quyền của GMEK

Sửa chữa máy thổi khí | Bảo dưỡng máy thổi khí